De zekerheid van een goede nachtrust

Vaak horen wij dat het voorbereiden van een beursdeelname gepaard gaat met veel stress. Soms horen wij zelfs dat het tot slapeloze nachten leidt. Met SEMM Concepts weet u zeker dat u zich over de stand in ieder geval geen zorgen hoeft te maken.

Vooraf: U weet wat u krijgt

Wij werken altijd op basis van duidelijke afspraken. Door de opbouw en inhoud van onze offerte is het altijd duidelijk wat u krijgt en hoe uw stand er komt uit te zien.

Vooraf: U weet wat het kost

Wij presenteren niet alleen een zo helder en duidelijk mogelijke offerte, maar ook een zo compleet mogelijke aanbieding. Omdat onze offertes bijna altijd “fixed-price” zijn, hoeft u zich over meerkosten dus geen zorgen te maken. In het incidentele geval dat er toch sprake is van meerwerk, zullen wij u daarover informeren voordat de kosten worden gemaakt. Daarmee waarborgen wij dat u een keuze heeft en wij u niet voor een voldongen feit stellen. En zeker niet — zoals onze concullega's soms wel eens doen — bij de eindfactuur.

Zekerheid door internationale ervaring

Hoewel SEMM Concepts nu vooral in Europa werkt, hebben wij veel ervaring met internationale stands.

In voor de hand liggende landen zoals de Verenigde Staten, China en de Abu Dhabi, Qatar, Bahrain maar — belangrijker — ook landen als Azerbijjan en zelfs Irak.

Stands bouwen in een land als Azerbijjan of Irak is heel anders dan een stand bouwen in Europa. In Europa kan een standbouwbedrijf fouten maken zonder dat dit wezenlijke gevolgen heeft voor het eindresultaat. Bij een project Azerbijjan of Irak kan dit niet. Om in deze landen succesvol een project op te leveren, moet het hele proces foutloos worden doorlopen. Nergens mag iets mis gaan want er is nauwelijks of geen “slack”. Als er iets misgaat, ontstaat een serieus probleem.

De attitude welke in deze landen nodig is, hebben wij ons eigen gemaakt: fouten voorkomen in plaats van oplossen. Continue kijken wij kritisch naar onze eigen werkwijze en continue proberen wij deze te verbeteren.

Plannen is ons vak

Onze projectplanning is strikt en tegelijkertijd flexibel. Door onze ervaring — sinds 1977 — hebben wij een aanpak kunnen creëren waarmee wij u als opdrachtgever veel vrijheid kunnen bieden. Als u langer over aspecten wilt nadenken of bijvoorbeeld in een relatief laat stadium zaken wilt wijzigen, is dat bij SEMM Concepts meestal — in goed onderling overleg — mogelijk. Door onze ervaring, weten wij echter ook welke onderdelen van een project niet kunnen worden uitgesteld. Juist deze kennis, zorgt voor een betrouwbare planning welke u als opdrachtgever optimale flexibiliteit biedt.

Groter altijd beter?

Sommige standbouwbedrijven zijn groot. Anderen zijn zelfs erg groot.

In theorie zou dat ertoe moeten leiden dat ze efficiënter kunnen werken dan “kleinere” standbouwbedrijven (“economies of scale” en dat soort zaken). Grote bedrijven kunnen beter gebruik maken van “devision of labor” dan kleinere standbouwbedrijven. Ook kunnen ze makkelijker in kostbare apparatuur — zoals CNC machines — investeren, En vanwege hun omvang kunnen ze betere prijzen bij hun leveranciers bedingen.

Theoretisch zou een “grote” standbouwer dus een betere prijs moeten kunnen bieden dan een “kleine” standbouwer.

“De praktijk” laat echter zien dat grote(re) standbouwbedrijven voor een vergelijkbare stand vaak (veel) meer vragen dan “kleine” standbouwbedrijven.

“Ik durf niet met een kleine standbouwer te werken”

Soms horen wij dat bedrijven niet met een kleine standbouwer “durven” te werken.

Wij begrijpen deze redenering. Veel kleine(re) standbouwbedrijven staan inderdaad niet — of onvoldoende — stil bij een aantal (erg) belangrijke onderwerpen.

Vaak zijn kleine standbouwbedrijven afhankelijk van één of enkele individuen. Als deze mensen bijvoorbeeld ziek — of te druk bezet — raken, voelt een opdrachtgever daar meestal de negatieve consequenties van.

SEMM Concepts is een kleine standbouwer. “Klein” en “professioneel” kunnen — in onze optiek — echter heel goed samen gaan. Kwaliteitsborging en het managen van risico's staat bij ons voorop. Om een constant kwaliteitsniveau te waarborgen hanteren wij vaste werkmethodes. Door goed over deze werkmethodes na te denken, hebben wij ook kunnen waarborgen dat wij flexibel kunnen zijn.

Door te werken met “contingency plans” proberen wij bovendien ook voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden en dus te waarborgen dat wij daadwerkelijk onder alle omstandigheden de gevraagde kwaliteit leveren.

Ook hele grote bedrijven kiezen voor SEMM Concepts

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, wordt ook samenwerken steeds belangrijker. Voor het gerenommeerde Zweedse standbouwbedrijf Sense Expo realiseert SEMM Concepts daarom de stand van Sandvik op de Nitrogen + Syngas 2020 in Den Haag.

Sandvik is een beursgenoteerd Zweeds bedrijf met een omzet van meer dan 9 miljard Euro dat actief is in ongeveer 160 landen. Bij Sandvik werken meer dan 42.000 mensen.

SEMM Concepts is weer erg trots op dat ook Sense Expo en Sandvik kiezen voor de zekerheid van SEMM. Ook weten wat SEMM Concepts voor u kan betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op, bijvoorbeeld via +31 6 491 097 40